Search
  • sagiv koren

אל תקבע טעויות ואל תיהיה מושפל מהןההבדל בין אנשים מצליחים לכל השאר הוא שהאנשים המצליחים לומדים מהטעויות שלהם וממשיכים הלאה. הם לא מתעכבים על כישלון, מאשימים את הכלכלה, מקללים את מזלם הרע או מאשימים אנשים אחרים בגורלם. אם הדרך למטרה שלהם חסומה, הם מחפשים דרך חלופית או לפעמים בוחרים במטרה אחרת, השגה יותר.

#פינדרלה

5 views

Recent Posts

See All