Search
  • sagiv koren

התחל בקנה מידה קטן לפני שתמשיך הכל.
יש אנשים שמאמינים כי יזמים נוטלים סיכונים. אך לרוב, יזמים מצליחים לא אוהבים ללכת "עם כיסוי עיניים". במקום זאת הם לוקחים סיכונים מבוקרים. הם בודקים רעיון בקנה מידה קטן, ואז בונים על מה שעובד טוב, משנים את מה שמראה הבטחה ומתעלמים מהנפילות.

#פינדרלה

0 views

Recent Posts

See All