Search
  • sagiv koren

תכנן להצליחאם אינך מחפש משקיעים או מכניס סכום כסף עצום לעסק שלך, יתכן שלא תזדקק לתוכנית עסקית משוכללת, אך אתה עדיין זקוק לתוכנית - כזו שתפרט את מטרתך - היעד שלך - ואז תניח לפחות מפת דרכים בסיסית לאופן שבו תגיעו לאן שרוצים להגיע. התוכנית תשתנה ככל שתתקדם ותלמד יותר על הלקוחות והתחרות שלך, אך היא עדיין תעזור לך להישאר מרוכזת וללכת בכיוון הנכון.

#פינדרלה

1 view