Search
  • sagiv koren

דע את הצרכים התפעולייםרוב האנשים שחושבים לפתוח עסק מתמקדים במה שהם ימכרו ומי הם ימכרו אותו גם הם. מה שלעתים קרובות הם לא שוקלים זה איך העסק יפעל בפועל. למשל, אם אתה מוכר פריטים, איך הם יועברו? כמה יהיה צורך בתמיכת לקוחות - או כדי לענות על שאלות אודות המוצר או כדי לענות לאנשים שהמשלוחים שלהם לא הגיעו? האם תצטרך לקבל כרטיסי אשראי? האם תחשבו ללקוחות חשבונית? מי יבצע מעקב כדי להיות בטוח שמשלמים לך? מי יבנה ויתחזק את נוכחות האתר שלך ואת המדיה החברתית? האם תוכל להשתמש בעוזר וירטואלי למשימות כאלה, או שתצטרך להעסיק עובדים? גם אם אתה מקים עסק קטן בשירות אישי, אלה נושאים שעליך לשקול ולתכנן.

1 view

Recent Posts

See All