Search
  • sagiv koren

דע את עצמך, את רמת המוטיבציה האמיתית שלך, את כמות הכסף שאתה יכול לסכן ומה אתה מוכן לעשות כדי להצליח.

בטח, כולנו רוצים להרוויח מיליוני דולרים. אבל על מה אתה מוכן לוותר כדי להגיע למטרה זו? כמה שעות בשבוע תעבוד באופן שוטף? כמה רחוק מאזור הנוחות שלך אתה מוכן להתרחק? עד כמה המשפחה שלך תתרחק איתך? כדי להצליח, שמור על התוכניות העסקיות שלך בקנה אחד עם היעדים והמשאבים האישיים והמשפחתיים שלך.

20 views

Recent Posts

See All