Search
  • sagiv koren

תעשה את המחקר שלך

וודא שאתה לא מסתמך על "מזל של מתחילים". חקור כל היבט אפשרי בעסק שלך לפני שאתה מתחיל, כולל התחרות שלך, מגמות בענף ופלטפורמות שיווק שונות. אלה גורמים שמשתנים כל הזמן ויש להעריך אותם רבעונית כדי להבטיח שהעסק שלך יישאר עדכני. מדיה חברתית היא מקום נהדר למקד את תשומת ליבך - זו אפשרות לקשר תכוף עם שוק היעד שלכם. שוק היעד שלך למעשה מצפה לראות אותך בפלטפורמות מדיה חברתית ואי הימצאות היכן שהלקוחות שלך נמצאים יכולה לעלות לך בסוף בהכנסות יקרות.4 views

Recent Posts

See All