Search
  • sagiv koren

שים את עצמך שם

בקש מה אתה רוצה (בצורה מנומסת) זכרו, אנשים אוהבים לעשות עסקים עם אנשים שהם מכירים. קבל את הכדור מתגלגל והמשיך להתגלגל על ​​ידי הושטת יד מתמדת והצגת עצמך בפני אנשים חדשים.


11 views

Recent Posts

See All