Search
  • sagiv koren

רשת עסקית

אנשים אוהבים לעשות עסקים עם אנשים שהם מכירים, אז התחל את הרשת שלך מוקדם כדי לבנות מערכות יחסים. השתתף בישיבות קאמריות, הצטרף לעמותות בתעשייה והציג את עצמך באופן מקוון לעמיתים בעירך. האנשים בקבוצות אלו יחלקו אמביציה דומה ויכולים לעזור לך לצמוח אישית ולפתח את העסק שלך. זכור שאתה צובר יותר מסתם חשיפה לאנשים שאתה פוגש, אתה גם בונה קשרים לרשתות שלהם.


#פינדרלה #פינדרלה_טיפים #פינדרלה_לעסקים #פינדרלה_למען_העסקים7 views