Search
  • sagiv koren

למד מאחרים

מצא מנטורים, הצטרף לקבוצות עם אנשים דומים, למד כל מה שאתה יכול על התעשייה שלך ומה נדרש כדי להגיע מהמקום שאתה נמצא לאיפה שאתה רוצה להיות. השתתף בכנסים בתעשייה. השתתף בקורסי הכשרה כשהם זמינים. קנה קורסים המוצעים על ידי מומחים. תוכל לחסוך כמות אדירה של ניסוי וטעייה על ידי למידה מאנשים שהיו שם בעבר.

#פינדרלה
2 views

Recent Posts

See All