Search
  • sagiv koren

למד לומר הרבה "כן" ו"לא"

שתי המילים החשובות ביותר שעומדות לרשות בעלי עסקים ומייסדים הן "כן" ו"לא ", למד לומר אותם הרבה. וזה אומר להיות החלטי. הסיבה החשובה ביותר היא להתמקד - להיות ברור במה שהחברה שלך עושה או מה שהיא לא עושה.3 views

Recent Posts

See All