Search
  • sagiv koren

הכר את המשקיעים

Updated: Nov 21, 2020

אם העסק שאתה פותח יזדקק למשקיעים כדי לצמוח, עשה מה שאתה יכול כדי לברר מה המשקיעים מחפשים ואיפה למצוא את אלה שעשויים להשקיע בסוג העסק שלך. מלאכים מקומיים וקבוצות הון סיכון הם מקום טוב להתחיל בו - להשתתף בפגישות שהם מקיימים או בפגישות שמשקיעים מדברים עליהם.


14 views

Recent Posts

See All