Search
  • sagiv koren

הבן את ההבדל בין עבודה עבור עצמך לבין בניית עסק מתמשך

אם אתה רוצה לבנות עסק, עליך לפתח מערכות ושיטות המאפשרות לך לשכור אנשים אחרים שיעשו את עבודת העסק בזמן שאתה מתכנן זאת. אתה מגביל את פוטנציאל הצמיחה אם לא מכניס אנשים אחרים לעבוד אצלך.2 views

Recent Posts

See All