Search
  • sagiv koren

גיוון

בטח כבר שמעת את הביטוי "אל תניח את כל הביצים שלך בסל אחד" - גוון. בדקו אילו מוצרים או שירותים יקרי ערך אחרים תוכל להציע כדי למשוך ולהשאיר לקוחות. לא רק שזה יגדיל את ההכנסות שלך, זה ימשיך לייצר הכנסות נוספות במהלך זמנים שונים. יתרון נוסף בכך הוא שאתה יכול להתפרש על מספר מקומות בשוק ולתת לצרכנים יותר ערך לרכישה שלהם .


#פינדרלה #פינדרלה_טיפים #פינדרלה_לעסקים #פינדרלה_למען_העסקים1 view

Recent Posts

See All