Search
  • sagiv koren

בשורה התחתונה

על פי נתוני שנת 2019 של הלשכה לסטטיסטיקה לעבודה בארה"ב, כ -20% מהעסקים החדשים נכשלים בשנתיים הראשונות לפתיחתם, 45% בחמש השנים הראשונות ו -65% במהלך 10 השנים הראשונות. רק 25% מהעסקים החדשים מצליחים להגיע ל -15 שנים ומעלה . אם אתה רוצה להיות בין אותם 25%, תשומת לב קפדנית לטיפים שלנו היא הדרך החכמה להגיע לשם.


#פינדרלה #פינדרלה_טיפים #טיפים_לעסקים #פינדרלה_למען_העסקים

10 views